نشانی دیگر از او

Sunday, October 16th, 2016
 
maqbareh1

استاد همیشه شاگردانش را فرزند خطاب می‌کرد، محبت و لحن خیرخواهانۀ او به شاگرد اطمینان خاطر می‌داد که در راه دشوار سیر کمال روحی، مانند پدری‌ آگاه و دلسوز او را مراقبت کرده و در موقعیت‌های حساس از خطر می‌رهاند.۱

و این نشانی دیگر از خصوصیات اخلاقی او بود.

ادامه مطلب »


استاد خِرَد

Sunday, September 18th, 2016
 
مجلۀ لوموند۱ فرانسه در شماره سپتامبر- اکتبر خود مقاله‌ای با عنوان « استادِ خِرَد» منتشر کرده است. در این مقاله نویسنده به شرح مراحل مختلف زندگی استاد الهی پرداخته است: دوران کودکی و نوجوانی که دور از قیل و قال زندگی و در محیط معنوی خالص سپری شد، دوران جوانی و ورود به زندگی فعال اجتماعی، دورۀ میانسالی و ابداع مشی فکری نوین و سپس دوران بازنشستگی که به تحقیق، تألیف و دیدار بیشتر، با مشتاقان حقیقت پرداخته شد. در زیر، گزیده‌ای از این مقاله، در مورد مشی فکری استاد الهی آمده است.

نقاشی از برونو برسولین

ادامه مطلب »


نور ایمان: توضیحات

Tuesday, July 19th, 2016
 

کسی می‌تواند در پرتو نور ایمان محفوظ بماند که در مقابل یکتا:

۱- حالت انابه و توبه را بیابد
۲- به وعد و مواعید الله توجه کند
۳- متأثر به اثرات خدا شود
۴- انس به ذکر سبحان و تعالی بگیرد

ادامه مطلب »


نور ایمان: نتایج

Friday, July 15th, 2016

سوال: چه کسی می‌تواند در پرتو نور ایمان محفوظ بماند؟
کسی که …

ادامه مطلب »


نور ایمان

Sunday, June 26th, 2016


رشد و تحول روحی زمانی حاصل می‌شود که معرفت قدسی را با حقِ همیشه حاضر در ارتباط بدانی. این همان نور ایمان است که فرد را به سوی رهایی از قید اسارت همۀ محدودیت‌ها و جهالت‌ها می‌برد.

ادامه مطلب »


نقش عبادت در سیرکمال معنوی

Wednesday, May 25th, 2016
 

کتاب راه‌ کمال

انسان ولو ایمان هم داشته باشد خدا را فراموش می‌کند، مگر در موارد احتیاج یا در حالت اضطرار. هدف از عبادت، جلوگیری از این فراموشی و حفظ ارتباط با خداست. عبادت« دستگاه گیرندۀ» عابد را به سمت خدا می‌گرداند و به او امکان می‌دهد که از این راه انرژی او را دریافت کند. انرژی الهی اکسیری است برای شفای تمام دردها، به خصوص دردهای روح. این انرژی، روح ملکوتی را سرزنده نگاه می‌دارد و آن را تصفیه می‌کند، بر درخشش آن می‌افزاید، و از همه مهم‌تر، مانع از غفلت و بی‌خبری او می‌شود.
ادامه مطلب »


آگاهی و مکانیک کوانتومی

Saturday, April 30th, 2016
 

نویسنده: جینی تریسی

فیزیک‌دانان مدعی هستند که آگاهی بعد از مرگ در حالت کوانتوم به زندگی ادامه می‌دهد.

آیا مکانیک کوانتومی وجود «روح» را پیش‌بینی می‌کند؟ محققان برجستۀ فیزیک در مراکزی مانند دانشگاه کمبریج، پرینستون و موسسه فیزیک ماکس پلانک در مونیخ، ادعا می‌کنند که مکانیک کوانتومی نوعی « زندگی پس از مرگ» را پیش‌بینی می‌کند. آنها بر این باورند که احتمالاً هر فرد دارای دوگانگی جسم- روح است که امتداد دوگانگی موج-ذرۀ۱ ذرات زیراتمی می‌باشد.
ادامه مطلب »