روحم به چه دنیای دیگری خواهد رفت؟

Friday, July 3rd, 2015

نوشته سوفی لُواسور

سقراط حکیم چند ساعت قبل از نوشیدن جام شوکران، به یکی از شاگردان خود می‌گوید، دوستدار حقیقت از مرگ هراس ندارد زیرا جسم برای روح همانند قبر و زندگی این دنیا نوعی از خود بی‌خبری است و مرگ ما را از چنگال آن رها می‌کند. پس برای کسی که تمام زندگی‌اش را صرف تحقیق دربارۀ حقیقت و عدالت کرده چه ترسی وجود دارد؟

اعتقاد به بقای روح بعد از مرگ جسم، بی تردید یکی از ویژگی‌های اکثر اعتقادات معنوی محسوب می‌شود. مرگ، رهاییِ روح از قالب جسمانی و تنها یک گذر است و نه پایان. اما این گذر به چه دنیایی منتهی می‌گردد و ما را به کجا می‌برد؟

از نظر ادیان یکتاپرست، دنیای پس از مرگ به طور کلی منتهی به یکی از دو عالم خوشی (بهشت) و عذاب (جهنم) می‌گردد. اما اگر مانند استاد الهی زندگی زمینی را پیش از هر چیز، محیطی برای سیر کمال در نظر بگیریم، چطور می‌توان صرفاً به دو دنیای فوق اکتفا کرد؟ از نظر استاد الهی، مرگ به عوالمی بیش از بهشت و جهنم منتهی می‌شود: روح بعد از ترک جسم، به مکانی موقت به نام برزخ می‌رود که اعمال خوب و بد او در زمین در آن منعکس است و در آنجا موقعیت روح با توجه به تغییری که در دوران زندگی زمینی در خود ایجاد کرده است، نمایان می‌شود. در واقع، برزخ، شرایط جدیدی را برای ادامۀ فرایند سیر کمال روح فراهم می‌کند.
ادامه مطلب »


اقسام عبادت

Thursday, June 4th, 2015

استاد الهی: هر گروهی، بلکه هر فردی از عموم معتقدین به خدا، به هر کیش و آئینی باشند، دو قسم عبادت دارند:

قسم اول – عبادتی است تکلیفی، که هر شخصِ خدا پرست مکلف است مطابق دستور دینی و مذهبی خودش انجام دهد( مانند عبادات اهل کتاب).

قسم دوم – عبادتی است غیر تکلیفی، که دستور خاصی بر او مترتب نیست. یعنی هر کس می تواند به هر زمان و مکان، و به هر لسان و عنوان، و به هر وضعیتی و حالتی که هست با خدای خویش راز و نیاز نماید.

ادامه مطلب »


معمای انگیزۀ مفید

Saturday, April 25th, 2015

نویسنده: امی ورزسنیسکی و باری شوارتز

هنگامی که فعالیتی را شروع می‌کنیم با دو نوع انگیزه مواجه می‌شویم: انگیزۀ درونی و انگیزۀ مادی. اگر دانشمندی برای کشف حقایق جهان، تحقیقاتی انجام دهد، انگیزه‌اش درونی است، چون این کار با فعالیت تحقیق در ارتباط است. ولی اگر هدفش از تحقیق کسب شهرت علمی باشد، انگیزۀ مادی دارد، زیرا بین شهرت و تحقیق ارتباط چندانی وجود ندارد. مردم معمولاً در فعالیت‌هایشان همزمان از دو انگیزۀ درونی و انگیزۀ مادی برخوردارند.
ادامه مطلب »


واقعیت غایی انسان: گزیده‌ای از کنفرانس پروفسور بهرام الهی

Friday, March 27th, 2015

PrBENov2011_001ما همانند کرم ابریشم در پیلۀ ایگویمان قرار گرفته‌ایم و از واقعیت وجودمان بی خبریم. دکتر بهرام الهی کاربرد متافیزیکی و اخلاقی این تشابه قابل توجه را شرح می‌دهد. واقعیت «من» شامل عملکردها و سطوح مختلف آگاهی است. در این سخنرانی تضاد میان «من آگاه سطحی» و «من آگاه عمقی» بررسی شده و همچنین روش‌‌هایی برای بیرون آمدن از این پیله بیان شده است.
ادامه مطلب »


حضور حاج نعمت‌الله در موزۀ متروپلیتن

Tuesday, February 24th, 2015
ExhibitionOE1a
                 
HNFrame2

                 

در نمایشگاه اخیر موزۀ متروپلیتن نیویورک که بر موسیقی استاد الهی متمرکز بود، دو یادگار ارزنده از حاج نعمت‌الله (۱۲۵۰-۱۲۹۸) به نمایش گذاشته شده بود:
ادامه مطلب »


مردم را دوست داشته باش، نه لذت را

Tuesday, January 20th, 2015

نویسنده: آرتور.سی. بروکز

در قرن دهم میلادی، عبدالرحمان سوم، امیر و خلیفۀ کوردوبا شهری واقع در اسپانیا بود. او فرمانروای مطلق به معنای واقعی کلمه بود و در تجمل کامل زندگی می‌کرد. عبدالرحمان زندگی‌اش را به این صورت ارزیابی می‌کند:

« من بیش از ۵۰ سال است که در پیروزی یا صلح سلطنت می‌کنم؛ علاقۀ مردمم، وحشت دشمنانم و احترام هم پیمانانم را جلب کرده‌ام. همواره از ثروت و افتخار، قدرت و لذت برخوردار بوده‌ام و هیچ خوشی زمینی را برای داشتن سعادت کم نداشته‌ام.»
ادامه مطلب »