علل عصبانیت : نظر شما چیست؟

Wednesday, November 30th, 2016
 
عصبانیت در موقعیت‌های گوناگون و به صورت‌های مختلف می‌تواند بروز کند: از رنجش و دلخوری ساده تا خشم مفرط. معمولا تشخیص حالت عصبانیت در خود، کارِ چندان دشواری نیست، اما گاهی عصبانیت به طرز نامحسوسی بروز می‌کند و مانند حائلی جلوی قوه تشخیص ما را می‌پوشاند. البته در مواقعی هم که حالت عصبانیت را در خود تشخیص می‌دهیم ممکن است به سختی بتوانیم آن را کنترل کنیم و از نشان دادن عکس‌العمل خودداری کنیم. همه ما بی شک با چنین موقعیت‌هایی مواجه شده‌ایم. در مقاله زیر با مطرح کردن یک سناریو و چند سوال فرصتی فراهم شده تا به طور عمیق‌تر به این موضوع بپردازیم.
ادامه مطلب »

حذف مرگ

Saturday, October 29th, 2016
 
0047500 مسئلۀ آگاهی در علم امروز

دکتر سام پرنیا۱ که محقق پیشتاز در زمینۀ مطالعات علمی در مورد مرگ و تجربۀ نزدیک به مرگ است در کتاب اخیر خود «حذف مرگ»۲ حاصل مطالعات و تحقیقاتش در حوزۀ مرگ، رابطۀ ذهن و مغز و طب احیا را در اختیار پزشکان قرار داده و در عین حال به معمای اصلی زندگی انسان پرداخته است: بعد از مرگ و در حین فرایند آن چه اتفاقی برای هوشیاری انسان رُخ می‌دهد. ادامه مطلب »


استاد خِرَد

Sunday, September 18th, 2016
 
مجلۀ لوموند۱ فرانسه در شماره سپتامبر- اکتبر خود مقاله‌ای با عنوان « استادِ خِرَد» منتشر کرده است. در این مقاله نویسنده به شرح مراحل مختلف زندگی استاد الهی پرداخته است: دوران کودکی و نوجوانی که دور از قیل و قال زندگی و در محیط معنوی خالص سپری شد، دوران جوانی و ورود به زندگی فعال اجتماعی، دورۀ میانسالی و ابداع مشی فکری نوین و سپس دوران بازنشستگی که به تحقیق، تألیف و دیدار بیشتر، با مشتاقان حقیقت پرداخته شد. در زیر، گزیده‌ای از این مقاله، در مورد مشی فکری استاد الهی آمده است.

نقاشی از برونو برسولین

ادامه مطلب »


نور ایمان: توضیحات

Tuesday, July 19th, 2016
 

کسی می‌تواند در پرتو نور ایمان محفوظ بماند که در مقابل یکتا:

۱- حالت انابه و توبه را بیابد
۲- به وعد و مواعید الله توجه کند
۳- متأثر به اثرات خدا شود
۴- انس به ذکر سبحان و تعالی بگیرد

ادامه مطلب »


نور ایمان: نتایج

Friday, July 15th, 2016

سوال: چه کسی می‌تواند در پرتو نور ایمان محفوظ بماند؟
کسی که …

ادامه مطلب »


نور ایمان

Sunday, June 26th, 2016


رشد و تحول روحی زمانی حاصل می‌شود که معرفت قدسی را با حقِ همیشه حاضر در ارتباط بدانی. این همان نور ایمان است که فرد را به سوی رهایی از قید اسارت همۀ محدودیت‌ها و جهالت‌ها می‌برد.

ادامه مطلب »


نقش عبادت در سیرکمال معنوی

Wednesday, May 25th, 2016
 

کتاب راه‌ کمال

انسان ولو ایمان هم داشته باشد خدا را فراموش می‌کند، مگر در موارد احتیاج یا در حالت اضطرار. هدف از عبادت، جلوگیری از این فراموشی و حفظ ارتباط با خداست. عبادت« دستگاه گیرندۀ» عابد را به سمت خدا می‌گرداند و به او امکان می‌دهد که از این راه انرژی او را دریافت کند. انرژی الهی اکسیری است برای شفای تمام دردها، به خصوص دردهای روح. این انرژی، روح ملکوتی را سرزنده نگاه می‌دارد و آن را تصفیه می‌کند، بر درخشش آن می‌افزاید، و از همه مهم‌تر، مانع از غفلت و بی‌خبری او می‌شود.
ادامه مطلب »